جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته دکتر فرامرز طلعتی دانشگاه تبریز

جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته دکتر فرامرز طلعتی دانشگاه تبریز

جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته دکتر فرامرز طلعتی دانشگاه تبریز

این جزوه به صورت دست نویس است.

این جزوه درس ریاضیات مهندسی پیشرفته دکتر فرامرز طلعتی دانشگاه تبریز (دانشکده مکانیک) می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.

درس ریاضیات مهندسی پیشرفته از جمله دروس کارشناسی ارشد رشته اغلب رشته های مهندسی می باشد. این جزوه در 179 صفحه با کیفیت عالی عکس گرفته شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.